initialize_svart_logopng

System Kommunikation Design

System "Människor eller delar som samverkar för ett gemensamt mål"
Kommunikation "Information eller kunskap från en punkt till en annan"
Design "Kommunikation som avslutas först när mottagaren förstår budskapet"

Välkommen!

Initialize verkar inom datavetenskap, it-system och grafisk design.
Vi gör moderna, användarvänliga och funktionella produkter
... kvalitet helt enkelt!