Design

Sagt om design


Informationsdesign är det arrangemang av modeller och ideal som ger informationen mening. Design måste därför vara tydlig, eftersom den enbart fungerar när mottagaren uppfattar budskapet. Den ska inte vara konstnärligt tvetydig.

C. Mok, R. Pettersson, K. Mullet, m. fl.


Design är mer!

Hur adressera, låt säga, status? Några målgrupper anser status återspeglas i varans exklusiva pris. Andra speglar sig i det belöningssystem yrkesroller kan medföra. Ytterligare andra i den sociala grupp där man själv vill ingå; kanske är man själv en konstnär.

Målinriktad design adresserar samtliga.

Konsten att engagera

På jakt efter en intresseväckande årsberättelse, broschyr, visitkort, affisch, bok, hemsida, eller kanske en monter? Är det självklart att dess form, struktur och innehåll skall vara lockande? Att mottagarna engageras? Då har du hamnat rätt.

Initialize har mångårig erfarenhet att anrätta grafiska projekt med avsedda framgångar.

Intresserad av interaktionsdesign? Klicka här!