System

erp_small_1jpgAffärssystem

Vi åtar oss att som konsult leda eller delta i projekt, underhålla och administrera affärssystem, applikationsdrift, och testning.  Vi bistår i projektering, utveckling och underhåll av nya eller befintliga system och produkter.

robotarm_small_2jpgProgrammering

Nya funktioner, nya krav och prestandatrimmning? Databaser, säkerhet och nätverk? 

Med våra kunskaper i bland annat C#, PHP, HTML/CSS, JavaScript och MySQL finns basen för att styra verktygen i önskad riktning.

clock_smalljpg

Interaktionsdesign

Överallt nätverk av datasystem. Från spel och mobiltelefoner till industriproduktion och globala affärssystem. Är de människovänliga? Ens önskvärda? IxD innebär att designa produkter med användaren i fokus. Eller för att parafrasera Steve Jobs: teknik skall bara fungera, människan är det centrala.